Alle Mini-Fans auf einen Blick.

 

Manuel Stephan, Tina, Alec & Tessa
   
Frank Tino